Recenze MAD 1300

První vlaštovka, po dlouhém boji s časem  a čekání jsem se dostal k napsání minirecenze na zesilovač MAD 1300. To že samotný kousek u mě ležel zhruba tři měsíce než jsem  jej zapnul je sice smutné ale není to až tak  moje chyba. Vzhledem k návštěvnosti těchto stránek (viz třeba toplist) a tomu že jsem… Read More »

Nejdůležitější elektronické součástky III

Stanovení potřebného proudu báze Navrhneme vlastní zapojení a v katalogu najdeme zesilovací činitel tranzistoru T1. Zvolíme klasický nízkovýkonový tranzistor s rozmezím zesilovacího činitele in hfe v rozmezí 100 až 500. Pro spínací režim využijeme zapojení se společným emitorem. Jediné, co nám zbývá je určit hodnotu bázového rezistoru Rb, vstupní napětí bude rovněž 5V. Protože tranzistor… Read More »

HIGH-END předzesilovač THEL

Pro lepší zvuk potřebují koncáky lepší předzesilovač … V části Webu věnovaného teorii naleznete úvahy, týkající se předzesilovačů. Zde se ale budeme věnovat převážně informacím o výsledcích různých pokusů a vlivu na zvuk. Setkáváme se při prodeji našich modulů s názorem, že zvuk je nejvíc ovlivněn koncovými tranzistory ve výkonovém zesilovači, čím dražší,tím lepší. Není… Read More »

Nejdůležitější elektronické součástky II

5. Polovodičové diody a) Plošné diody a hrotové diody, Shottkyho diody b) Stabilizační dioda, tunelová dioda a inverzní dioda c) Dioda P+PN a dioda PIN d Kapacitní dioda e) Lavinová dioda a Gunnova dioda f) Fotodioda g) LED – světelná emisní dioda h) Magnetodioda i) Dvoufázová dioda (jednopřechodový tranzistor) 6. Tranzistory a) Bipolární tranzistor b)… Read More »

Nejdůležitější elektronické součástky I

1. Odporové součástky a) Rezistor b) Termistory (NTC a PTC) c) Fotorezistor d) Varistor e) Magnetorezistor 2. Kondenzátor 3. Cívka 4. Transformátor 1. Odporové součástky a) Rezistor Rezistor je součástka, jejímž hlavním parametrem je elektrický odpor. Je charakterizován svou vodivostí y = e0nb, přičemž hustota nosičů náboje n a pohyblivost b mohou být velmi teplotně… Read More »

Řešení elektronických obvodů

1. Zdroje 2 Řešení lineárních obvodů 3 Řešení nelineárních obvodů 1. Zdroje elektrické energie  a) Zdroje z hlediska průběhu zatěžovací charakteristiky    b) Charakter zdroje   c) Přenos výkonu ze zdroje do zátěže  2. Řešení lineárních obvodů  a) Věty o náhradním obvodu lineárního zdroje  1. Theveninova věta   2. Northonova věta  b) Kirchhofovy zákony  1. Metoda smyčkových proudů  … Read More »

Fyzika – Základní pojmy II

Druhý díl oblíbené fyziky. Elektrostatické a elektrické proudové pole 9. Elektrický proud 10. Elektrický zdroj 11. Elektronický obvod 12. Obvodové veličiny 13. Obvodové součástky a) Dvojpóly a vícepóly   b) Jednobrany, dvojbrany a vícebrany  d) Součástky lineární a nelineární   e) Součástky odporové a reaktanční 14. Pracovní bod jednobranu  a) Statický odpor   b) Dynamický (diferenciální) odpor Elektrostatické… Read More »

Fyzika – Základní pojmy I

Fyzika je sice fuj, ale něco je vcelku dobré vědět Základní pojmy 1. Fyzikální veličiny 2. Technické veličiny 3. Formy hmoty 4. Stavba atomu 5. Rozdělení látek podle vodivosti a)Vodiče  b) Polovodiče   c) Nevodiče-izolanty 6. Elektrický náboj 7. Elektromagnetické pole 1. Fyzikální veličiny  fyzikální veličiny jsou fyzikální pojmy, které je možno měřit fyzikální pojem vyjadřuje… Read More »

Frekvenční modulace FM

Oproti AM modulaci umožňuje FM odstranit rušení, vznikající při přenosu vysokofrekvenčního signálu. Dále umožňuje přenášet signál s velmi malým zkreslením. Z tohoto pohledu jde o modulaci používanou v profesionální audiotechnice a tedy stojí za to trochu ji přiblížit i teoreticky. I když zařízení využívající techniku FM nemusí být drahá, přece jen pro její pochopení a… Read More »

Předpětí, podpětí, co s tím?

Nejspíš neexistuje žádný zvukař či jiná podobně úchylná osoba, která by se nesetkala s těmito nepříjemnými, avšak stále velmi častými zjevy v našich rozvodných sítích. Co je příčinou podpětí asi každý ví – v dnešní době už poddimenzované průřezy venkovních i vnitřních rozvodů, úbytky napětí na zkorodovaných svorkách a starých vyhřátých jističích, staré trafo- stanice… Read More »