Symetrické linky a vypínače zemění (GROUND LIFT SWITCHES)

By | 12 května, 2004

Při použití symetrických signálových linek mezi dvěma zařízeními můžete odpojit stínění na jednom konci (obvykle na výstupu) audio kabelu a tím eliminovat nejvíce pravděpodobnou cestu pro vznik zemní smyčky. U symetrické linky nepřenáší stínění audio signál, chrání pouze před rušením, takže můžete odpojit stínění na jednom konci bez ovlivnění signálu na vnitřních vodičích kabelu. Naneštěstí toto není příliš praktické řešení problémů se zemními smyčkami v mobilních zvukových aparaturách, poněvadž vyžaduje speciální kabely se stíněním odpojeným na jednom konci.

UPOZORNĚNÍ

Těleso mikrofonu je obvykle spojeno se stíněním kabelu a propojeno s šasi mixpultu přes kolík č.1 na XLR konektoru. Jestliže se vyskytuje nějaký elektrický potenciál na jiném přístroji, jako např. na šasi kytarového zesilovače, může být účinkující, který drží mikrofon a dotkne se takového přístroje, zasažen elektrickým proudem! To je důvod nepoužívat „odzemňovací“ adaptéry v síťových přívodech, když je nějaká jiná myslitelná cesta jak eliminovat zemní smyčku.

 Občas se setkáte s audio přístrojem nebo příslušenstvím, navrženým tak, aby se předcházelo vzniku zemních smyček. Takový přístroj je vybaven „odzemňovacími“ vypínači (ground lift switches) v blízkosti některých XLR nebo třídrátových výstupů s konektory typu JACK. Tento vypínač slouží k odpojení nebo připojení stínění konektoru a šasi tohoto přístroje. Často naleznete tyto spínače na zařízeních „direct box“, která se používají k připojení elektrických hudebních nástrojů přímo do mixpultu, který nemá vstupy navržené pro takový účel („direct box“ také obsahuje transformátor nebo izolační zesilovač).

Pravděpodobně nejlepší cesta k odstranění rušení na mikrofonním vstupu je pořídit si kvalitní mikrofon s nízkou výstupní impedancí, připojený na mixpultu do nízkoimpedančního symetrického (neboli plovoucího) vstupu, kvalitním mikrofonním kabelem s využitím XLR konektorů. Je vhodné udržovat délky mikrofonních kabelů pokud možno co nejkratší, v mezích potřeb vynucených účinkujícími a držet je fyzicky oddělené od kabelů s linkovými úrovněmi signálů (výstupy mixpultu), kabelů od reproduktorů a síťových přívodů.

Tolik tedy manuál. Předem se omlouvám za případné chyby a nepřesnosti v textu, určitě tam jsou, ale zaručuji, že k nim v našem ústavu dochází maximálně tak jednou za dvacet let…pokud na ně narazíte, tak vězte, že jsme měli vadnó elektrónku ééé třenáct…))) Jinak ať je vám to k užitku! Polemiky a upřesňování, odkazy na platné normy, odstrašující příklady z praxe apod., jsou vítány a plně očekávány.

Ve věci článků obecně pokládám za vhodné abyste Vy, kdo články sledujete, o svých poznatcích občas krátce poreferovali přímo v diskusi na Konferenci. Mám dojem, že články vydané dříve a plné užitečných informací jsou opomíjeny, přitom ještě přínosnější bývají jejich komentáře od čtenářů. Tím nechci říct, odkazujte na tento článek, to ne! Mám na mysli ty dříve napsané a s dobrým ohlasem. Málokdo se jejich čtením zabývá a pálí do diskuse přímo jen dotazy. Taky je bohužel vidět dle počtu téměř nulových odezev na články teoretické jaký je nezájem o získávání základních informací, o to víc je pak zbytečného „válčení“ na Konferenci.