Zdroje I.

By | 6 ledna, 2003

Základní rozdělení zdrojů, jaké zdroje lze na co použít, vhodné zdroje pro nás.
Ať chceme či nechceme, pro svou práci budeme potřebovat zdroje. Pokud patříte mezi štastlivce, kterým se povedlo v nějakém výprodeji koupit stabilizovaný nebo řízený zdroj máte vyhráno.
Zdroje můžeme rozdělit podle různých kritérií, zkusím nabídnout základní přehled s drobným komentářem. Nejběžnějším zdrojem, který máme k dispozici je síť (představovaná zásuvkou na zdi). Bohužel používání sítě k práci většinou vede k vedlejším účinkům, jako jsou úrazy elektrickým proudem, smrt nebo požár oblíbené dílny.

 • zdroje střídavého napětí – na vstupu zdroje je střídavé napětí, na výstupu také, nejjednodušší způsob realizace tohoto zdroje je transformátor.
 • zdroje stejnosměrného napětí – na vstupu je většinou střídavé napětí, na výstupu je stejnosměrné.
  pozn: toto dělení má význam pouze v případě, kdy zdroj považujeme za funkční celek a kdy nás nezajímá vnitřní stavba zdroje jako takového, v podstatě každý zdroj je střídavý, protože tranformace napětí u stejnosměrného zdroje je střídavá a poté následuje vlastní usměrnění, fitrace a podobně. Stejnosměrný proud transformovat pomocí transformátoru nejde.

  Další možné kriterium vychází z vnitřní konstrukce:

 • klasické: transformace je prováděna pomocí transformátoru, napětí má pracovní frekvenci 50Hz pro vlastní změnu napětí není zapotřebí dalších součástek, lze použít pouze pro změnu střídavého napětí.
 • spínané: každý spínaný zdroj v sobě obsahuje vstupní obvody, transformátor, výstupní obvody. Rozdíl a princip spínaného zdroje : vstupní napětí může být stejnosměrné i střídavé, nejprve je přivedeno do vstupních obvodů, kde je změněno na napětí s vysokou frekvencí někdy i řádu 100 MHz, poté je transformováno na požadovanou velikost (s vzrůstající frekvencí se výrazně zmenšuje rozměr transformátoru) a poté ve výstupních obvodech vyfiltrováno, případně usměrněno…
  Je zde občas zmiňováno napětí, občas proud. Ve skutečnosti platí P=U/I, tzn. výkon přivedený na vstup transformátoru se objeví na druhé straně niší o ztráty ve zdroji (až 15%).

  Pro naši praxi se budeme dále zabývat klasickými zdroji stejnosměrného proudu (jsou myšleny zdroje, které mají transformátor na 50Hz).

 • řízený zdroj – výstupní napětí lze regulovat
 • zdroj pevného napětí – výstupní napětí nelze regulovat.
  případně ještě:
 • nestabilizovaný zdroj – za transformátorem jsou pouze vyhlazovací kondenzátory, se zatížením zdroje může dojít k poklesu výstupního napětí – podle odběru proudu může kolísat výstupní napětí
 • stabilizovaný zdroj – výstupní napětí je ještě stabilizováno, napětí je při různém odběru proudu stejné, podmínkou je zatížení v pracovní oblasti.

  Dále podle konstrukce může vypadat rozdělení takto:

 • zdroje symetrické – mají kladné i záporné napětí stejných hodnot vůči zemi.(0V, +50V, -50V)
 • zdroje asymetrické – mají buď kladné nebo záporné nebo obě napětí různých velikostí vůči zemi.(0V, +50V, -20V).
  Pro experimentování je nejvhodnější mít řízený zdroj, pro vlastní stavbu většinou vždy navrhujeme a používáme jednoůčelové zdroje. V naší praxi budeme používat nejčastěji:
 • pro zesilovače – nestabilizované zdroje
 • pro budiče, vstupní obvody, korekce a jiné obvody, které jsou náročné na odchylky napětí – stabilizované zdroje.

  V další části probereme způsob návrhu konkrétního zdroje.