Pájka

Takže, která pájka je nejlepší ze všech kolem nás? Absolutně NEJLEPŠÍ pájka co jsem kdy používal je: KESTER „44“ resin-core solder (resin = pryskyřice) s jejím #66 core (core = jádro). Pro běžné pájení deskách s plošnými spoji používám její slitinu 60/40 o průměru 0.031-inch (1/32-inch). Při pájení SMT (pozn.: SMT = Surface Mount Technology)… Read More »

Pájení – Jak úspěšně pájet

Typ článku: překlad Zdroj: časopis Electronics Now, July 1999, 84 – 86 Původní autor a název: SKIP CAMPISI, JR. – How To Succeed In Soldering Se správnou technikou a toliko základním vybavením by měl každý docílit perfektních pájených spojů vždy a všude. A co víc, takový spoj by se měl vytvořit během tří až čtyř… Read More »

Vzájemné závislé vlastosti a vztahy pro výpočet, vyvážení a amplitudová nelinearita

Často se stává, že potřebujeme udat hodnotu jedné vlastnosti v závislosti na určité hodnotě jiné vlastnosti. Například vstupní výkon zesilovače omezený zkreslením, stanovený pro určitou hodnotu celkového harmonického zkreslení. V tomto případě je nezbytné převzít jednu z vlastností jako danou podmínku. Doporučuje se převzít takovou vlastnost, která je specifikovaná jako referenční, nebo je výrobcem dána… Read More »

Co jsou zemní smyčky a jak jim předcházet

Zemní smyčka je snad nejzákeřnější, všeobecný problém napadající zvukové systémy jeden vedle druhého. Vzniká jako vícenásobné elektrické propojení mezi dvěma nebo více komponenty – toto propojení je tvořeno buď zemnicími vodiči, fyzickým kontaktem kovových skříní přístrojů navzájem nebo kombinací obou uvedených způsobů. Rušivé proudy (indukované RFI a brum) procházející skrze stínění, šasi přístrojů a zemnicími… Read More »

Zemnění

Zemnění je oblastí „černé magie“ pro mnoho zvukových techniků a inženýrů a zajisté i pro většinu příležitostných uživatelů zvukových systémů. Každý asi ví, že zemnění má něco společného s bezpečností a něco s potlačením brumu a šumu, ale jen málo lidí ví, jak pospojovat střídavý síťový rozvod a jak propojit země audiopřístrojů, aby se rušení… Read More »

Jak chápat pojmy dynamický rozsah a přebuditelnost

Každý ozvučovací systém má svůj vlastní šumový práh, což je zbytkový elektronický šum tohoto zařízení (a také šum okolního prostředí). DYNAMICKÝ ROZSAH systému je roven rozdílu maximální výstupní úrovně systému a šumového pozadí. Koncert s rozsahem úrovní zvuku od 30dB SPL (což je na hranici ticha) do 120dB SPL (práh bolestivosti) má dynamický rozsah 90dB (SPL… Read More »

Jak zvolit hodnotu přebuditelnosti a následně nastavit úrovně

Zopakujme si, že přebuditelnost je přípustná dávka úrovně nad průměrnou (nominální) úrovní systému pro signálové špičky v programu. Volba hodnoty přebuditelnosti závisí na typu programového materiálu, aplikaci a také na finančním rozpočtu pro pořízení zesilovačů. Pro hudební aplikace, kde je vysoká věrnost základním požadavkem, je žádoucí volit přebuditelnost 15 až 20dB. Pro většinu aplikací zesilování… Read More »

Symetrické linky a vypínače zemění (GROUND LIFT SWITCHES)

Při použití symetrických signálových linek mezi dvěma zařízeními můžete odpojit stínění na jednom konci (obvykle na výstupu) audio kabelu a tím eliminovat nejvíce pravděpodobnou cestu pro vznik zemní smyčky. U symetrické linky nepřenáší stínění audio signál, chrání pouze před rušením, takže můžete odpojit stínění na jednom konci bez ovlivnění signálu na vnitřních vodičích kabelu. Naneštěstí… Read More »

Celkový přístup k nastavení úrovní ve zvukové aparatuře

Řízení hlasitosti a nastavení tzv. hlavních tlumičů (t.j. pracovních regulátorů úrovně) má zásadní vliv na šum a přebuditelnost systému. Aby celý systém poskytl co nejlepší výsledky, mělo by se optimalizovat nastavení úrovní na každém jeho komponentu. Jedním z oblíbených postupů je začít s nastavováním úrovní co nejbíže zdroji signálu. (tj. na vstupu pultu nebo mikrofonním… Read More »

Úrovně signálů, dynamický rozsah a přebuditelnost

STANDARDNÍ PRACOVNÍ ÚROVNĚ V audiotechnice rozlišujeme několik odlišných „standardních“ pracovních úrovní signálů.Většinou je nevhodné odkazovat se toliko na specifickou úroveň (tj. +4dBu.), když chcete popisovat celkový rozsah citlivostí. (Pozn.: dBu jsou tzv. napěťové decibely a dBm výkonové decibely, souvislosti se objeví v dalším výkladu.) Z tohoto důvodu většina audio inženýrů rozlišuje tři základní kategorie pracovních… Read More »