Minimum ke stavbě

By | 16 prosince, 2002

Trochu s nadhledem popsáno minimum, které potřebujete a tomu, aby jste úspěšně postavili jakoukoliv stavbnici.

Přestože je stavba zesilovačů triviální záležitostí, je velmi vhodné dodržovat určité zásady.
Přečtěte si laskavě celý návod před započetím stavby.
Zkuste si zajistit alespoň minimální pomůcky viz níže.
Pájka- to je to co ohřívá cín. Vhodné je použití mikropájky, ale není podmínkou. Postačuje, aby zařízení bylo schopno roztavit směs, kterou jste uznali za cín k pájení. Vyžaduje : elektrický proud + cín
Cín – to je to s čím se pájí, je to slitina většinou cínu, olova, mědi a několika dalších prvků převážně v trubičkovém provedení. Doporučuji použití alespoň 60% cínu. Pokud je na obalu napsáno „Cín pro klempíře“ není tato směs vhodná pro pájení desek. Čím má směs méně cínu, tím je tvrdší a má vyšší teplotu tavení = vyšší pravděpodobnost poškození desky.
Elektrický proud – běžně dostupný ve většině zásuvek na území ČR a dle agenturních zpráv i SR. Většinou mívá parametry 220 – 250V střídavý s kmitočtem okolo 50 Hz. Jinak lze použít jakýkoliv, jedinou podmínkou je, aby byl schopen ohřát pájku na teplotu tavení cínu a aby po předpokládaných úpravách poskytoval napětí doporučované pro napájení stavebnice.
Zdroj – Pokud je uváděno napájecí napětí 2*52V znamená to, že Váš zdroj musí poskytovat -52V, +52V a mít vyvedený střed (tj. nulu, zemění, GND….). Je vhodné, pokud zdroj má možnost proudového omezení. Vyžaduje: elektrický proud.
Mechanické pomůcky – doporučujeme pro odstřihování nepotřebných vývodů součástek používat štípací kleště. Pokud patříte mezi bohatší spoluobčany, navrhuji Vám zakoupení mechanické odsávačky cínu, k dostání třeba v prodejnách HADEX, GM Elektronic a podobně za cenu cca 50-100Kč. Používání pinzety ke stavbě je již téměř luxus.
Tavidlo – většinou postačuje tavidlo obsažené v cínu, jinak obyčejná kalafuna. Silně nedoporučujeme používat kyselá pájedla jako borax a pod. Při dlouhodobém působení může dojít k poškození desky.
Líh – používá se k odstranění tavidla po pájení, budu velice vděčen, pokud desky k opravě budou přicházet bez koulí cínu a kalafuny. Vyžaduje: miska a případně štěteček.
Kalafuna+líh – nasycený roztok (tj. roztok, ve kterém se při dané teplotě a tlaku kalafuna již dále nerozpouští), kterým můžete po ukončení práce přetřít pájené spoje. Přestože je deska chráněná nepájivou maskou, pájeným spojům tím z dlouhodobého hlediska jenom prospějete. Vyžaduje: štěteček, miska.
Znalosti – pro většinu lidí absoutně nepotřebná záležitost, stejně jako čtení návodu (vždyť to přece musí chodit ne? ….) . Jelikož se stavebnice používají pro závěrečné práce na učilištích, předpokládáme znalosti na úrovni absolventa elektrotechnického učiliště (pokud možno úspěšného) se schopností jejich aplikace. Což znamená znát alespoň odpovědi (a vědět jak fungují) na : co je to rezistor, co je to kondenzátor, co je to tranzistor, co je to dioda, co je to operační zesilovač, úplně vynikající je mít i ponětí o tlumivkách, transformátorech, usměrňovacích můstcích. V letošním roce se již opravdu nebudu zabývat telefonickým vysvětlováním nastavování zesílení operačního zesilovače, pracovního bodu tranzistoru, klidového proudu a podobných záležitostí. Vyžaduje: stopové prvky inteligence.
Jak pájet – z hlediska co nejmenšího tepelného namáhání DPS (deska plošných spojů) je velice vhodné nejprve rozehřát hrot pájky, nabrat na pájku cín a zapájet vývod součástky, při vypájení opět nejprve rozehřát hrot, poté jej přiložit k desce a odsát cín nebo uvolnit součástku. Pokud používáte mikropájku, starosti s teplotou vám odpadají. Je nevhodné přiložit studenou pájku k desce, zapnout ohřev, počkat až se začne tavit cín a poté zapájet (vypájet) součástku . Tepelné namáhání při opakovaném pájení a použití nekvalitního cínu tímto postupem desku velice rychle spolehlivě zničí.
Pokud se Vám výše uvedené řádky zdají zbytečné a nesmyslné, tak vězte, že vznikly jako reakce na Vaše nejčastější dotazy a problémy. Taky si myslím, že jsou zcela zbytečné, jelikož literatury je na světě velmi velmi mnoho,ale pokud chci něco seriozně dělat, musím o tom něco vědět, tzn. měl bych si něco přečíst. Tím ale v žádném případě nechci a nikdy nebudu shazovat snahu a úsilí mnoha lidí, kteří nejsou pohodlní a snaží se něco vytvořit.