Zemnění

By | 18 května, 2004

Zemnění je oblastí „černé magie“ pro mnoho zvukových techniků a inženýrů a zajisté i pro většinu příležitostných uživatelů zvukových systémů. Každý asi ví, že zemnění má něco společného s bezpečností a něco s potlačením brumu a šumu, ale jen málo lidí ví, jak pospojovat střídavý síťový rozvod a jak propojit země audiopřístrojů, aby se rušení minimalizovalo. Tato podkapitola nenudělá z nikoho experta, ale poukáže na několik principů a preventivních opatření se kterými by se měl každý seznámit.

Zdali čtete tento článek či ne, než začnete přerušovat stínění a odpojovat uzemnění, čtěte toto varování (všimněte si, jak se výrobce jistí ve všech směrech po právní stránce, pozn. překl.):

VAROVÁNÍ

V jakékoliv instalaci audiosystému je nutné dodržovat oficiálně schválené předpisy. Tyto předpisy jsou založeny na bezpečnosti a mohou se lišit v různých zemích; v každém případě místní nařízení má přednost před pokyny uvedenými v tomto manuálu. Yamaha International Corporation (vydavatel tohoto manuálu, pozn. překl.) nebude zodpovědná za nahodilé nebo následné škody, včetně poranění osob či poškození majetku, které jsou důsledkem nesprávné, nebezpečné nebo nezákonné instalace výkonových zesilovačů Yamaha nebo jiných podobných zařízení; nebude ani zodpovídat za škody vzniklé následkem nehod, nedbalostí, špatným používáním, úpravami, nesprávným zacházením nebo přírodními událostmi. (JEDNODUŠE ŘEČENO… POKUD ODPOJÍTE ZEMNĚNÍ S MOŽNÝM NÁSLEDKEM ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, JE TO NA VAŚI ZODPOVĚDNOST!)

Dále varujeme a radíme, nevěrte žádnému pochybnému systému, jako je Vám neznámý střídavý síťový napájecí rozvod jen proto, že někdo jiný tvrdí „to je v pořádku“. Než „nasadíte svůj život“, překontrolujte si všechno sami! Lidé bývají usmrceni důsledkem poruch nebo nevhodných propojení zvukových aparatur.