Proč se někdy používají vstupní transformátory

By | 27 března, 2004

Je mnoho důvodů proč používat právě vstupní transformátory. Probereme jen některé z nich. U audiozařízení s nesymetrickým vstupem převádí transformátor nesymetrický vstup na symetrický. V tomto případě se především galvanicky odizoluje zem zařízení a získají se výhody symetrického vstupu.

Takovému transformátoru se říká „izolační“ nebo „přizpůsobovací“ („matching“ transformer). Pokud současně transformátor brání tomu, aby nízkoimpedanční vstup přetěžoval vysokoimpedanční výstup připojeného zařízení, nazývá se „převodní“ („bridging“ transformer). Nezamněňujte s termínem „bridged“ connection, který se používá pro stereo výkonový zesilovač v monofonním můstkovém provozu. Pokud mají zesilovače symetrické vstupy, zpravidla nepotřebují vstupní transformátor. V případě potřeby dosažení úplné izolace zemnění výkonového zesilovače a ostatních přístrojů není jiná schopná náhrada za transformátor. Některé zesilovače mohou být vybaveny objímkami pro volitelné osazení těmito transformátory. Alternativa je použít externí vstupní transformátor, např. tzv. in-line typu, vestavěný v pouzdře jen o málo větším, než je běžný XLR konektor.

Poznámka: Jsou i jiné cesty jak dosáhnout izolace. Jedna z nich je digitalizovat audiosignál a přenášet jej pomocí modulace světelného paprsku optickým vláknem, je to však mnohem dražší, než použití transformátoru, ani se tím nezíská podstatné zlepšení funkce. Další možnost je modulovat audiosignálem světlo a snímat jej světlocitlivým rezistorem (LDR – light dependent resistror). Takto provedená izolace se odmnění zvýšením šumu a zkreslení.

Také jsou případy, kdy se v blízkosti vstupních kabelů zesilovačů vyskytuje extrémně vysoká úroveň rušivého šumu na rádiových frekvencích – např. v blízkosti elektronických stmívačů světel. V takovém případě dříve zmíněný parametr CMR vstupního rozdílového zesilovače není adekvátní pro potlačení velmi vysokých špiček rušivého napětí a pouze vstupní transformátor dobré kvality může udělat tuto službu.