Elektronky IV – Jednotné evropské značení elektronek

By | 21 března, 2003

Znak elektronky je složen ze skupiny písmen a koncových číslic, které udávají druh a velikost žhavicího napětí, způsob zapojení žhavicího obvodu, funkci elektrodového systému, jejich počet a druh patice.

První písmeno ve znaku udává druh, způsob zapojení a napětí žhavicího vlákna :

A – st nebo ss napětí 4V, paralelní
B – ss proud 180mA, sériové
C – st nebo ss proud 200mA, sériové
D – ss napětí 1,25 až 1,4V z baterií, paralelní nebo sériové
E – st nebo ss napětí 6,3V, paralelní a výjimečně sériové /u typů se žhavicím proudem 300mA/
F – ss napětí 13V z palubní sítě /autobaterie/, paralelní
G – st nebo ss napětí 5V, paralelní
H – ss napětí 4V ze 2 článků olověného akumulátoru, paralelní
K – ss napětí 2V z 1 článku olověného akumulátoru, paralelní
P – st nebo ss proud 300mA, sériové, výjimečně paralelní /u typů, kde to připouští výrobce/
U – st nebo ss proud 100mA, sériové
V – st nebo ss proud 50mA, sériové

Druhé až čtvrté písmeno ve znaku udává stavbu a funkci elektrodového systému. Sdružené systémy /několik elektrodových systémů ve společné baňce/ se označují skupinou písmen v abecedním pořadí. Každý systém má ve znaku své písmeno. Katoda se žhavicím vláknem se považuje za jednu elektrodu. Podle druhu použití mohou být v jednoduchých i sdružených systémech některé elektrody vzájemně propojeny či vyvedeny vícekrát.

A – jednoduchá dioda obecně, většinou detekční či pro malé proudy
B – dvojitá dioda, většinou detekční, u některých typů oddělené katody
C – trioda obecně s výjimkou výkonové
D – trioda výkonová
E – tetroda nebo dvoumřížkový systém obecně
F – pentoda obecně s výjimkou výkonové
H – hexoda nebo heptoda s výjimkou pentagridu
K – oktoda nebo pentagrid
L – pentoda výkonová
M – elektronový světelný indikátor / „magické oko“/
Q – enioda a speciální typy
X – dvojitá výkonová dioda, plněná plynem, společná katoda
Y – jednoduchá výkonová usm. dioda, vakuová
Z – dvojitá výkonová usm. dioda, vakuová, společná katoda

Skupina číslic ve znaku, umístěná za písmeny udává druh patice, druh baňky a částečně také postupný vývojový typ.

1 – 10 – bakelitová patice s 5-8 postranními kontakty , tzv. lamelová nebo P, skleněná baňka, stříbrný, zlatý, rudý vodivý nástřik /AZ1, AD1, EF6, EL6/
11-15 – bakelitová patice s 5+3 a vodicím klíčem, tzv. T, kovová nebo skleněná baňka, někdy černý či šedý vodivý nástřik /AZ11, EF12, EL11, ECL11/
16-19 – bakelitová patice s lamelami nebo kolíky, speciální typy
20-29 – celoskleněná elektronka, patice s 8 tvrdými CrFe kolíky 1,3mm na kružnici 17,5mm, opatřená kovovým lemem s kovovým vodicím klíčem /uzemňuje se/ tzv, loktal, klíčová řada či řada 21 /EF22, ECH21, UBL21/
30-39 – bakelitová patice s 8 dutými kolíky 2,36mm na kružnici 17,45mm a vodicím klíčem, tzv. americký oktal nebo jen oktal /EL34, E34L, PL36, GZ34, 6L6GC/
40-49 – celoskleněné elektronky s 8 tvrdými CrFe kolíky, kovovým lemem s vodicím výstupkem, tzv. Rimlock , výrobce Philips a Tungsram /ECC40, EL41, EF42/
50-59 – speciální typy, různé druhy patic podle způsobu použití /EL51, 6L50, AX50/
60-69 – celoskleněné elektronky jako řada 20-29, ale větší a s devíti kolíky /EL60, EZ62/
70-79 – celoskleněné subminiaturní elektronky s pájecími drátovými vývody /DM70/
80-89 – celoskleněné miniaturní elektronky s 9 měkkými nikl. kolíky 1,09mm na kružnici 11,9 mm, tzv. noval /EF86,ECC83,ECC803S,E88CC,PCL86,PABC80,EM84/
90-99 – celoskleněné miniaturní elektronky se 7 měkkými niklovými kolíky 1,05mm na kružnici 9,525mm, tzv. heptal /EF95, EL95, EC92, DL96/
100-119- celoskleněné miniaturní elektronky noval nebo heptal, většinou pro spec. použití /DLL101/
120-169- různé speciální elektronky /většinou Philips a Telefunken/ s různými paticemi podle druhu použití /EL151, EL156/
170-179- různé elektronky s různými paticemi bývalé východoněmecké firmy RFT, určené pro speciální použití /armáda, kosm. výzkum/
180-199- pokračování řady 80-89, většinou novější typy nebo se specifickými vlastnostm /EF183, PCC189/
200-229- celoskleněné miniaturní elektronky s 10 měkkými niklovými kolíky 1,05mm na kružnici 11,887 mm, tzv. dekal /PCL200, PCF201,PCH200/
230-299- rezerva pro značení upravených standardních typů /EL234, EL236/, většinou patice oktal
300-499- speciální typy elektronek /rezerva pro značení speciálů/
500-509- celoskleněné elektronky s měkkými nikl. kolíky 1,3mm na kružnici 17,45mm, většinou určeny pro použití v televizní technice /PL504, PL509, EL509, PY500/ 800-809- pokračování řady 80-89, nejnovější typy, někdy se speciální jakostí a vlastnostmi /PCF802, ECC803S, EL803S, EF806S/

Elektronky speciální jakosti, např. dlouhoživotnostní, otřesuvzdorné, s úzkými tolerancemi nebo speciální povrchovou úpravou vývodních kolíků /platina, zlato/ mohou mít zvlášť upravený znak, kdy jsou skupiny písmen a číslic mezi sebou zaměněny, příp. označení elektronky obsahuje ještě na posledním místě písmeno S. Písmeno, označující druh, způsob zapojení a velikost žhavicího napětí ale zůstává vždy na 1. místě.

Značení starších elektronek TESLA
Podle tohoto klíče byly označovány starší elektronky TESLA vlastní konstrukce, některé mají ekvivalent v jednotném evropském provedení, jiné byly zkonstruovány jen pro konkrétní aplikaci /1H35, 6B31, 35L31, 35Y31, 6F10/ Znak je tvořen takto : skupina číslic-skupina písmen-skupina číslic. Označení je vždy tištěno bez rozdělovacích mezer.

První číslice nebo dvojčíslí ve znaku udává zaokrouhlené žhavicí napětí ve voltech.
Skupina písmen uprostřed a jejich přiřazení systémům se shoduje s evropským značením.
Třetí část je skupina dvou až tří číslic. První číslo určuje druh patice, další typ a sérii.
1 – patice oktal /řada 30-34 evropského systému/ – 6CC10
2 – patice loktal /řada 20-29/ – 6F24
3 – patice heptal /řada 90-99/ – 6F31, 6BC32, 6F32V, 12H31, 35L31, 1AF33
4 – patice noval /řada 80-89/ – 6CC41, 6L43
5 – speciální patice – 6L50, 6Y50, 6L50V
9 – pájecí drátové vývody – 1M90
Celé označení může být na konci doplněno písmenem V – otřesuvzdorné provedení, příp. Z – dlouhoživotnostní.

Značení elektronek Velkého Rudého Bratra
Bolševik zpočátku používal tříznakový způsob značení, velmi podobný americkému. Protože však typů elektronek přibývalo, přidružily se problémy s azbukou, kombinační možnosti systému přestaly stačit a tak se v souběhu se starým značením začal zavádět systém nový, opět podobně jako v Americe. Bohužel docházelo i ke kombinacím starého a nového systému, katalogy a převodní tabulky měli k dispozici jen výrobci finálních přístrojů, nebo stranou, vládou a KGB prověřené opravny. Výsledkem tohoto – pro rudého bratra typického- chaosu, tajnůstkářství a nedůvěry je všeobecný nedostatek informací a parametrů o ruských elektronkách ještě v dnešní době. Přitom ruské elektronky byly vyráběny s velkorysostí Rusům vlastní, na materiálu se nijak nešetřilo a tak se stávalo, že ruská kopie nějakého standardního typu vydržela oproti originálu až neskutečně hrubé zacházení a přetížení, se životností až trojnásobnou. Je třeba upozornit, že spousta starších typů má díky rozsáhlé ruské průmyslové špionáži přímé americké ekvivalenty, v některých ohledech dokonce ještě drobně vylepšené. Příklad: ruská dvojitá trioda 6N8S je přesnou kopií známé americké 6SN7, ruská průmyslová výkonová pentoda 6P9 s kovovou baňkou je do detailu shodná s populární americkou 6AG7. Speciální vysílací, oscilátorové a vojenské elektronky mají zase své přímé ekvivalenty ve speciálních německých elektronkách, ukořistěných z německé vojenské techniky během 2. světové války a které byly tehdy tím nejdokonalejším v oboru. Příklad : ruská výkonová 40W pentoda pro KV a VKV koncové stupně GU50 je malinko vylepšená německá LS50, část řady GU jsou kopie americké osmičkové řady, řada GI se téměř shoduje s německou LD atd. Naopak některé novější typy vůbec nemají evropský či americký ekvivalent – jsou to originály vytvořené pro konkrétní aplikaci – a pokud ano, je to ekvivalent pouze elektrický a má jinou či jinak zapojenou patici nebo odlišnou baňku. Na tento fakt vždy upozorňuje poznámka v převodní tabulce. Při náhradě standardní evropské elektronky ruským ekvivalentem /příp. i naopak/ v již existujících přístrojích je třeba se mít na pozoru, protože některé funkčně stejné a na první pohled shodně zapojené ruské elektronky mohou mít některé elektrody vyvedeny na patici dvakrát – tam, kde má mít např. evropský originál nezapojené kolíky. Mnoho evropských výrobců totiž používalo neobsazené vývody na objímkách jako opěrné či propojovací body pro další součástky. Tak tomu je např. u ruského typu 6P14P, jenž je přímým /a lepším/ elektrickým ekvivalentem evropské EL84.Při podezření se proto vyplatí orientační kontrola ohmmetrem.
Dále uvedená převodní tabulka není zcela jistě úplná, ale ke hrubé orientaci mezi nejpoužívanějšími typy jistě postačí. Protože ruština již dnes není tak frekventovaným jazykem /kromě západních Čech/, jsou všechny ruské znaky psány latinkou.

 

Rusko, Zbytek světa

 

1C21P 1S2,1S2A,Tesla DY86,DY87 1C1S  Tesla 1Y32,1Y32T

1C11P  Tesla 1Y32,1Y32T 5C3S 5U4G,GZ31

5C4M 5Y3GT,5Z4GT,GZ32 5C4S 5Z4G,5V4G,GZ30,GZ34

6A3P 6BN6 6A2P 6BE6,EK90,Tesla 6H31

6A7 6SA7 6A8 6A8,6Q8

6G1 6SR7 6B8 6B8, VT93

6G3P 6AK8,Tesla EABC80 6G2 6SQ7

6D3D 559 6G7 6Q7

6D20P 6AL3,Tesla EY83 6D4Ž 9004

6E1P 6BR5,Tesla EM80,EM81 6D14P  Tesla EY88 jiná patice

6E3P 6FG6,Tesla EM84 6E5S 6E5

6Ž1B CK5702 6Ž1Ž 954

6Ž1P 6AK5,EF95,Tesla 6F32 6Ž2B CK5639

6Ž2P 6AS6,Tesla 6F33 6Ž2P-E 6AS6W,5725

6Ž3 6SH7 6Ž3P 6AG5,EF96

6Ž4 6AC7,6AJ7,Tesla 6F10 6Ž4P 6AU6,EF94

6Ž5P 6AH6,Tesla 6F36 6Ž6S Z-62-D

6Ž7 6J7 6Ž8 6SJ7

6Ž9P E80F,Tesla E180F,EF861 6Ž13L VR-136

6Ž32P 6267,Tesla EF86,EF806S 6Ž38P 6CY5

6Ž51P 6EJ7,Tesla EF184 6Ž52P nemá

6I1P 6AJ8,Tesla ECH81 6I4P 6V9,ECH200

6K1P 9003 6K1Ž 956

6K3 6SK7 6K4 6SG7

6K4P 6BA6,EF93,Tesla 6F31 6K7 6K7

6K13P 6EH7,Tesla EF183 6L7 6L7

6N1P 6DJ8,6922,Tesla ECC88 6N2P  Tesla 6CC41

6N3P-E 5670WX 6N3P  Tesla 6CC42 přibližný ekv.

6N5S 6AS7GT 6N4P 12AT7,ECC81

6N8S 6SN7GT,Tesla 6CC10 6N7S 6N7GT

6N12S 5687 6N9S 6SL7GT

6N14P 6CW7,Tesla ECC84 6N13S 6AS7G

6N23P 6DJ8,Tesla ECC88,E88CC 6N15P 6J6,ECC91,Tesla 6CC31

6N27P 6CV8,6GM8,ECC86 6N24P 6FC7,ECC89

6P3S 6L6,6L6G 6P1P 6AQ5,EL90,Tesla 6L31

6P7S 6B6G 6P6S 6V6GT,EL11po úpravě

6P9 6AG7,6AK7,Tesla 6L10 6P8S 6U6GT

6P14P 6BQ5,Tesla EL84 6P13S  Tesla EL36 jiná patice

6P15P 6CK6,Tesla EL83 6P18P 6DY5,Tesla EL82

6P20S 6CB5 6P31S 6CM5,Tesla EL36

6P33S 6CW5,Tesla EL86 6P33P  Tesla EL86

6P36S EL500 6P39S 8233,E55L

6P45S 6KG6,EL509 6R4P 6Y9,EFL200

6S1P 9002 6S1Ž 955

6S2P 6J4 6S2S 6J5GT,6C5GT

6S3B 6K4A 6S4S 6B4G

6S5D 2C40 6S5S 6C5,6C5GT

6S8S 2C22 6S20S 6BK4

6S51N 7586 6S52N 6CW4,7895

6S53N 8056,EC1010 6F1P 6BL8,ECF80,Tesla ECF82

6F3P 6BM8,Tesla ECL82 6F4P 6DQ8,6DX8,ECL84

6F5P 6GV8,Tesla ECL85 6F6S 6F6G

6CH2P 6AL5,EB91,Tesla EAA91,6B32 6CH2P-E 6AL5W,5726

6CH6S 6H6GT 6C4P 6X4,Tesla 6Z31

6C5S 6X5GT,EZ35 6C10P  Tesla EY83 jiná patice

6C17S 6AU4GT,6AX4GT,6BL4 6C19P  Tesla EY88 jiná patice

9F8P 9A8,PCF80 6E12N 7587

12CH3S LG1 12S3S LD1

16F3P  Tesla PCL82 12P4S 12A6

 

Vysílací a speciální vojenské typy:

Rusko, USA, Wehrmacht Eigentum

G807 807,QE06/50,QV05/20 G811 811A

G837 837 G1625 1625

GI6B LD6 GI7B LD7

GI11B LD11 GI12B LD12

GI14B LD14 GI17 NT99

GI30 3E29,QQV5-P10 GI70B LD70

GK71 471A GMI30 6C21

GMI83 5D21,715C GS9B LD9

GS90B LD90 GU12A 880

GU13 813,QB2/250 GU17 6360,Tesla QQE03/12

GU18 QQV03/20 GU27B 827B

GU29 829B,QQV07/40,C144 GU32 832A,QQE04/20

GU33B  Tesla RE0125XL GU34B  Tesla RE041XL

GU40B  Tesla RE1,5XL GU48 833A,TY4-350

GU50 LS50 GU89A 889A

GU89B 889B, 5667,Tesla RD5XF