Category Archives: Teorie

Symetrie, zemnění, signálové úrovně a jiné taškařice obecně i prakticky

Na zdejší Konferenci se objevují dotazy o pomoc ohledně odstranění rušení, které vzniká při propojování komponentů v elektroakustickém řetězci. Snad nejvíce polemik se vede ohledně zemnění celého systému a některé názory balancují skutečně na hranici života a smrti, nedbaje obecné zásady, že elektřina nepromíjí. Když nás to drcne, nepromluví tajemný hlas: „Nooo dnes je to… Read More »

Nejdůležitější elektronické součástky III

Stanovení potřebného proudu báze Navrhneme vlastní zapojení a v katalogu najdeme zesilovací činitel tranzistoru T1. Zvolíme klasický nízkovýkonový tranzistor s rozmezím zesilovacího činitele in hfe v rozmezí 100 až 500. Pro spínací režim využijeme zapojení se společným emitorem. Jediné, co nám zbývá je určit hodnotu bázového rezistoru Rb, vstupní napětí bude rovněž 5V. Protože tranzistor… Read More »

Nejdůležitější elektronické součástky II

5. Polovodičové diody a) Plošné diody a hrotové diody, Shottkyho diody b) Stabilizační dioda, tunelová dioda a inverzní dioda c) Dioda P+PN a dioda PIN d Kapacitní dioda e) Lavinová dioda a Gunnova dioda f) Fotodioda g) LED – světelná emisní dioda h) Magnetodioda i) Dvoufázová dioda (jednopřechodový tranzistor) 6. Tranzistory a) Bipolární tranzistor b)… Read More »

Nejdůležitější elektronické součástky I

1. Odporové součástky a) Rezistor b) Termistory (NTC a PTC) c) Fotorezistor d) Varistor e) Magnetorezistor 2. Kondenzátor 3. Cívka 4. Transformátor 1. Odporové součástky a) Rezistor Rezistor je součástka, jejímž hlavním parametrem je elektrický odpor. Je charakterizován svou vodivostí y = e0nb, přičemž hustota nosičů náboje n a pohyblivost b mohou být velmi teplotně… Read More »

Řešení elektronických obvodů

1. Zdroje 2 Řešení lineárních obvodů 3 Řešení nelineárních obvodů 1. Zdroje elektrické energie  a) Zdroje z hlediska průběhu zatěžovací charakteristiky    b) Charakter zdroje   c) Přenos výkonu ze zdroje do zátěže  2. Řešení lineárních obvodů  a) Věty o náhradním obvodu lineárního zdroje  1. Theveninova věta   2. Northonova věta  b) Kirchhofovy zákony  1. Metoda smyčkových proudů  … Read More »

Fyzika – Základní pojmy II

Druhý díl oblíbené fyziky. Elektrostatické a elektrické proudové pole 9. Elektrický proud 10. Elektrický zdroj 11. Elektronický obvod 12. Obvodové veličiny 13. Obvodové součástky a) Dvojpóly a vícepóly   b) Jednobrany, dvojbrany a vícebrany  d) Součástky lineární a nelineární   e) Součástky odporové a reaktanční 14. Pracovní bod jednobranu  a) Statický odpor   b) Dynamický (diferenciální) odpor Elektrostatické… Read More »

Fyzika – Základní pojmy I

Fyzika je sice fuj, ale něco je vcelku dobré vědět Základní pojmy 1. Fyzikální veličiny 2. Technické veličiny 3. Formy hmoty 4. Stavba atomu 5. Rozdělení látek podle vodivosti a)Vodiče  b) Polovodiče   c) Nevodiče-izolanty 6. Elektrický náboj 7. Elektromagnetické pole 1. Fyzikální veličiny  fyzikální veličiny jsou fyzikální pojmy, které je možno měřit fyzikální pojem vyjadřuje… Read More »

Frekvenční modulace FM

Oproti AM modulaci umožňuje FM odstranit rušení, vznikající při přenosu vysokofrekvenčního signálu. Dále umožňuje přenášet signál s velmi malým zkreslením. Z tohoto pohledu jde o modulaci používanou v profesionální audiotechnice a tedy stojí za to trochu ji přiblížit i teoreticky. I když zařízení využívající techniku FM nemusí být drahá, přece jen pro její pochopení a… Read More »